J U L K I
§ U U S L A K I . f i

T U T K I M U S- -J A -K O U L U T U S S I V U S T O

L A K I
T U T K I M U S
K O U L U T U S

______________________________________________________________________________________________________________________________

Tämän sivuston sisältö on valtaosaltaan julkaistu kirjassa Heikki Kuutti (toim.): Julkisuusjournalismi (2011)
______________________________________________________________________________________________________________________________

Helsingin Sanomain Säätiön rahoittama tutkimushanke: Viranomaisaineistojen journalistinen hyödyntäminen
Vastuullinen tutkija: FT Heikki Kuutti, Jyväskylän yliopisto, Viestintätieteiden laitos

Tutkimushankkeessa selvitetään viranomaisaineistojen käytettävyyttä journalistisessa toiminnassa erityisesti julkisuuslain näkökulmasta. Hanke koostuu seuraavista osista: julkisuusperiaatteen viranomais- ja oikeustulkinnat, viranomaisten ja journalistien kokemukset yhteistyöstään tietojen luovuttamisessa ja hankkimisessa, viranomaisrekisterien käyttö toimitustyössä sekä julkisuuslakia ja sen soveltamista koskeva koulutusaineisto.