Julki§uuslaki.fi

Julkisuuslakia ja -periaatetta analysoivat Jyväskylän yliopiston tutkimushankkeet


Julkisuusjournalismi

Julkisuusjournalismi

Kuinka Suomen julkisuusperiaate toteutuu journalistisessa tiedonhankinnassa ja toimitustyön käytännöissä?

Kuntien tietopyyntöongelmat

Kuntietn tietopyyntöongelmat

Miten läpinäkyvästi kunnat toimivat ja kuinka halukkaasti kunnalliset viranomaiset vastaavat saamiinsa kyselyihin ja tietopyyntöihin?

Onnistuneet tietopyynnöt toimituksissa

Onnistuneet tietopyynnöt toimituksissa

Missä määrin journalistit pystyvät tietopyyntöjensä avulla valvomaan ja arvioimaan viranomaisten tekemiä ratkaisuja ja niiden asianmukaisuutta?

Julkisuusratkaisut

Julkisuusratkaisut

Kuinka hallinto-oikeudet ja ylemmät viranomaisvalvojat tulkitsevat julkisuuslakia ja valvovat julkisuusperiaatteen toteutumista?

Yhteystiedot

Hankejohtaja: FT Heikki Kuutti, puh: 040 576 7865
Projektitutkija: FM Aleksi Koski, puh: 044 033 3897

Sähköposti: etunimi.sukunimi@jyu.fi

Jyväskylän yliopisto, Kieli- ja Viestintätieteiden laitos